Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Stigs Bjergby Vandværk Nykøbingvej 92 4440 Mørkøv

CVR: 30134257

Mail. bjergbyvand@Gmail.com


Enter Title Minimer
Danske Vandværker

          NYHEDSBREV            

tips og gode råd

anbefaling-analyser-jeres-vand-giv-forbrugerne-vished

Brev fra landsformand Per Roth.pdf

Ny lov om ledningsregistrering vedtaget

Folketinget har vedtaget den nye lov om ledningsregistrering. Med den nye lov er der nu grundlag for en hurtigere og mere effektiv udveksling af ledningsdata i fremtiden. Det vil forbedre økonomien i forbindelse med gravearbejde, og føre til færre graveskader.

For vandværkerne vil der være god tid til at indrette sig på den nye lov, fordi det nye, digitale register først vil være på plads i 2019. Vandværkerne vil herefter have 3 år – dvs. frem til 2022 – til at få registreret deres ledninger digitalt. Herefter er det altså ikke længere nok kun at have kort liggende.

 

Når det nye register er helt på plads i 2022, kan vandværkerne ikke længere selv besvare anmodninger om udlevering af data. Vandværkerne opfordres derfor til allerede nu at overveje, om de er rustet til det fremtidige ledningsejerregister.

 

Vi vil løbende informere om de nye regler efterhånden som detaljerne bliver fastlagt i bekendtgørelser etc.

 

Se Danske vandværkers pressemeddelse: pesticidefund


Pesticidfund: 

Jeres forbrugere kan trygt drikke vandet

Pressen har de seneste dage rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet i Slagelse, Esbjerg og Odense kommuner. Dalumværket ved Odense er blevet lukket på grund af fund af pesticidet.

Hvis jeres forbrugere bliver utrygge på baggrund af omtalen i pressen, bør I klart melde ud, at de trygt kan drikke vandet.

 

I kan henvise til en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed som slår fast, at man trygt kan drikke vandet. Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom.

 

Informer jeres forbrugere

Pesticidet er i dag forbudt at bruge, men var i perioden fra 1960-1996 lovligt. Hvis I har kendskab til, at der i jeres indvindingsområde er blevet dyrket foderroer, rødbeder eller løg i denne periode, bør I både informere jeres forbrugere og samtidig overveje at få lavet en analyse af vandet fra jeres boring.

 

Hvis I finder spor af sprøjtemidlet, skal I sammen med kommunen gøre, hvad der er nødvendigt for at løse problemet.

 

I kan eventuelt i samarbejde med andre vandværker i vandrådet informere jeres forbrugere via hjemmeside eller den lokale presse.

 

Danske vandværker i dialog med Miljøstyrelsen om en løsning

Danske Vandværker er i dialog med Miljøstyrelsen, og vi presser på for at få en afklaring og løsning i forhold til de nye fund af pesticidet.


 

 

TILSYN Holbæk Kommune

Copyright Rambøll Danmark A/S