Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Stigs Bjergby Vandværk Nykøbingvej4440 Mørkøv

e-mail: lpstougaard@live.dk


 

Stigs-Bjergby VandværkForside
Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

nyt regnskab tilgængeligt:

se under fanen (om vandværket)...

Generalforsamling den 30/3-2017
KL 19.00
I Stigs Bjergby Forsamlingshus


Dagsorden


1: Valg af dirigent
2: Valg af stemmetæller
3: Formandens beretning
4: Regnskab V. Kassereren
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplant


På valg:
Lars Peter Stougaard ønsker genvalg
Benny Knudsen ønsker genvalg

Valg af supplant
6: Valg af revisor og revisor supplant
På valg:
Britta Nielsen
Supplant:
Kim Hansen
7: Indkomne forslag:
Se hjemmeside
8: eventuelt

dagsorden i Pdf. Dagsorden 2017 generalforsamling.pdf
Ledningsoplysninger


Nu kan man søge under selvbetjening

Vandledningerne er indtegnet efter gamle skitser og kort, og derfor er der ret sikkert fejl eller mangler..

Derfor vil vi blive glade for at få en skitse hvis i fx har viden om hvor jeres stikledning ligger, eller andet der kunne være relevant for vandværket at vide omkring vandledningerne.

Skitser kan afleveres på Nykøbingvej  68,  eller mailes til tine@bjergby-el.dk.

Så samler vi sammen og får lagt rettelserne ind på kortene.

 


 

Copyright Rambøll Danmark A/S